Klimasats-prosjekt

Forbehandling av matavfall på Nordvestlandet

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Ørsta kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å utrede forbehandling av matavfall på Nordvestlandet.