Klimasats-prosjekt

Forlengelse av klimakrav i anskaffelser på Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: HÅ KOMMUNE
Tilskudd: 675 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Des 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Hå kommune skal sammen med Time, Gjesdal og Klepp kommuner bygge videre på klimatiltaket som de fikk støtte til i 2022 "Klimakrav i anskaffelser på Jæren"). Kommunene skal videreføre en prosjektstilling i 1 år, gjennomføre workshop og samlinger med næringslivet.