Klimasats-prosjekt

Fornyingsprosjekt kommunehus og kino/forsamlingshu

Fylke: Agder
Søker: EVJE OG HORNNES KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Evje og Hornnes kommune skal kartlegge klimagassreduserende tiltak i forbindelse med fornyelse av kommunehuset og kinoen.