Klimasats-prosjekt

Forprosjekt med samspill nye Vesterøya skole

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Sandefjord kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i byggingen av nye Vesterøya skole.