Klimasats-prosjekt

Fortetting og transformasjon

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune skal gjennomføre tre delprosjekter knyttet til fortetting innenfor byggeområdene/tettstedsområdene i Hamar.