Klimasats-prosjekt

Frydenlund barneskole

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 4 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Narvik kommune skal dekke merkostnader knyttet til utslippsfri byggeplass og klimavennlige materialvalg ved renovering og utbygging av Frydenlund barneskole.