Klimasats-prosjekt

FutureBuilt ZERO Infrastruktur beregningsverktøy

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 910 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten skal utvikle en metode og et eget kriteriesett for infrastruktur. Dette vil hete ZERO-I og inkludere VA-arbeider, kommunale tjenester som fjernvarme og felles energikilder, veier, hovedstrømføringer, og andre infrastrukturelle arbeider som alle har betydelige utslipp i produksjon og vedlikehold gjennom drift. I tillegg omfatter prosjektet
uttesting av FutureBuilt ZERO-I i en serie pilotprosjekter, samt spredning av metode og erfaringer i bransjen.