Klimasats-prosjekt

Gamle Bybro fundament

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal dekke merkostnader knyttet til utslippsfri anleggsdrift i
arbeidet med å erosjonssikre Gamle Bybro sine fundamenter.