Klimasats-prosjekt

Gaupne Helse og omsorgssenter konseptfase

Fylke: Vestland
Søker: LUSTER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Luster kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak i byggingen av et nytt, samlokalisert helse- og omsorgssenter i Gaupne.