Klimasats-prosjekt

Gimsøya VA-anlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: MELHUS KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Melhus kommune skal kartlegge mulige klimatiltak knyttet til arbeid med hovedledninger for vann og avløp.