Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og bygging av ny Saksvik barneskole

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med gjenbruk og bygging av ny skole på Saksvik.