Klimasats-prosjekt

Godøy Svømmehall Konvertering. Tidleg kartlegging

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: GISKE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Giske kommune skal utrede mulige klimatiltak i forbindelse med omgjøring av gamle Godøy svømmehall til idrettshall.