Klimasats-prosjekt

Grønn Kantinedrift

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune ønsker å gjøre Rådhuskantina til et forbilde for bærekraftig kantinedrift ved å innføre klimamerking av menyer, fremme tilbud av klimavennlige matvarer, fokusere på matsvinn og redusere bruken av engangsartikler.