Klimasats-prosjekt

Hans Finnes gate veg og va

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal dekke merkostnader knyttet til utslippsfri anleggsplass for utbedring av vei, vann og avløp i Hans Finnes gate.