Klimasats-prosjekt

Hareid Symjehall - Tidleg kartlegging klimavennleg

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HAREID KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hareid kommune skal gjennomføre tidlig kartlegging av klimavennlige tiltak i forbindelse med bygging eller renovering av Hareid svømmehall.