Klimasats-prosjekt

Helsefremmende og klimavennlig mat

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Anskaffelser, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal få på plass en ny rammeavtale for matanskaffelser og redusere matsvinn for SFO og barnehager.