Klimasats-prosjekt

Ibsenbiblioteket

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2024 - Okt 2027
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Skien kommune skal dekke merkostnader ved å etterspørre utslippsfrie
løsninger på byggeplassen, gjenbruk og ombruk av materialer og klimavennlige materialer i byggingen av det nye Ibsen-biblioteket.