Klimasats-prosjekt

Investering i elektrisk feiebil

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 275 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Feb 2025
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal kjøpe inn en elektrisk feiemaskin til bruk i sentrumsgater og veinettet rundt sentrum.