Klimasats-prosjekt

Karbonregnskap i reguleringsplaner

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skal sammen med Østfold fylkeskommune 
utvikle en metode for utarbeidelse av karbonregnskap.