Klimasats-prosjekt

Kart over klimagassopptak og -utslipp fra arealer

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 265 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal utvikle kart som viser klimagassopptak og -utslipp
fra nåværende arealbruk og ved nedbygging for Asker, for å kunne bruke dem i overordnet arealplanlegging i kommunen.