Klimasats-prosjekt

Kartlegge klimatiltak 30 omsorgsboliger

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune ved Drammen Eiendom KF skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med byggingen av 30 nye omsorgsboliger på Åskollen.