Klimasats-prosjekt

Kartlegge klimatiltak for avløpstransportsystem

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Aug 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i et større avløpstransportsystem fra tre eksisterende renseanlegg til nytt regionalt renseanlegg for Drammensregionen.