Klimasats-prosjekt

Kartlegge klimatiltak nytt renseanlegg Grimstad

Fylke: Agder
Søker: GRIMSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Grimstad kommune skal kartlegge mulige klimatiltak når de skal planlegge nytt renseanlegg.