Klimasats-prosjekt

Kartlegge mulige klimatiltak tidlig - Fossumdalen

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 90 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Jul 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimatiltak når kommunen skal legge nye hovedledninger for overvann og kloakk i Lerkendal avløpssone.