Klimasats-prosjekt

Kartlegge mulige tiltak for et VA- og veiprosjekt

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved å fornye 880 meter ledning med no-dig, og grave på tradisjonell måte ca 220 meter. Kommunen vil utrede ulike klimavennlige løsninger for alle deler av prosjektet.