Klimasats-prosjekt

Kartlegging av areal for karbonopptak og lagring

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Flå, Gol, Hemsedal og Ål kommuner skal få utarbeidet kart som gjør at de får mer informasjon om hvilket areal som er viktig å bevare.