Klimasats-prosjekt

Kartlegging av karbonrike arealer i Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal kartlegge karbonrike arealer for vurdering av potensiale for tiltak.