Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimatiltak for nye Rausjøveien bro

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo skal gjennomføre kartlegging av klimatiltak for nye Rausjøveien bro.