Klimasats-prosjekt

Kartlegging av overgangsrisiko i Bergen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å synliggjøre og redusere
overgangsrisikoen for næringslivet i Bergen, og også Bergen kommunes egen virksomhet og tjenesteyting.