Klimasats-prosjekt

Kartlegging av strømnettverk og el-behov

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE MILJØTEKNISK
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune vann og avløp skal gjennomføre et forprosjekt for å øke andelen
utslippsfrie løsninger i VA-prosjekter i kommunen.