Klimasats-prosjekt

Kartlegging klimatiltak - Helsekvartalet Aksdal

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 217 750
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tysvær kommune skal kartlegge klimatiltak i forbindelse med bygging av Kløvertunet, et nytt helsekvartal i Aksdal.