Klimasats-prosjekt

Kjøp av hjulgående gravemaskin

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Feb 2025
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten skal dekke merkostnadene ved å kjøpe en elektrisk hjulgraver.  Anskaffelsen vil fase ut 4 000 liter diesel årlig, som gir en klimagassreduksjon på om lag 10,7 tonn CO2-ekv. per år.