Klimasats-prosjekt

Klima i areal- og byggesak

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HERØY KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Herøy kommune skal gjøre klimahensyn til et styrede element innenfor
kommunalområdene arealplanlegging og byggesak for å aktivt redusere klimagassutslippene.