Klimasats-prosjekt

Klima-/innkjøpsrådgiver Valdresregionen

Fylke: Innlandet
Søker: SØR-AURDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 685 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2027
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

De seks Valdreskommunene Nord- Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal skal opprette en 3-årlig prosjektstilling som klima-/innkjøpsrådgiver, med fokus på kompetanse og arbeid med ivaretakelse og oppfølging av klimakrav i konkrete anskaffelser.