Klimasats-prosjekt

Klimabestemmelser KPA

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal videreutvikle klimabestemmelser som gir
utslippsreduksjon ved rullering av kommuneplanens arealdel.