Klimasats-prosjekt

Klimagassberegninger av teknisk utstyr i ZERO-B

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten skal utvikle en metode for klimagassberegninger fra teknisk utstyr og definere et maksimalt utslippstak i beregningsmetoden ZERO-Bygg. Prosjektet skal også teste verktøyet i pilotprosjekter og spre erfaringer i markedet.