Klimasats-prosjekt

Klimakrav i entrepriseanskaffingar, bygg og anlegg

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2027
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Vestland fylkeskommune skal opprette en treårig prosjektstilling med en kombinasjon av anskaffelsesfaglig kompetanse og erfaring innen klima og miljø. Ressursen skal koordinere arbeidet med å utvikle nye tildelingskriterier og kontraktskrav innen klima og miljø på tvers av ansvarsområder. Ressursen skal arbeide med konkrete entrepriseanskaffelser innen bygg og anlegg.