Klimasats-prosjekt

Klimakrav i renovasjonsanbud

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2028
Type tiltak: Avfall og deponi, Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal dekke deler av merkostnadene ved å stille krav om 50 prosent nullutslipp-/biogasskjøretøy i nytt anbud om renovasjonstjenester.