Klimasats-prosjekt

Klimatiltak Hovin skole

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skal kartlegge klimatiltak i forbindelse med renovering av
eksisterende bygg og bygging av nytt bygg på Hovin skole.