Klimasats-prosjekt

Klimavennlig arealplanlegging

Fylke: Troms
Søker: KARLSØY KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Karlsøy kommune skal innarbeide hensyn til både naturmangfold og klimagassutslipp i arealplanleggingen, gjennom at dette skal kartlegges, utredes og implementeres