Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bygging av VVA-anlegg Holmen-Drammen

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Apr 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal dekke merkostnader til delvis utslippsfri anleggsplass og klimavennlige materialer i forbindelse med bygging av ny teknisk infrastruktur i utviklingsområdet Holmen.