Klimasats-prosjekt

Klimavennlig masseforvaltning

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Aug 2026
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skal sammen med Østfold fylkeskommune og kommunene Marker, Rakkestad og Skiptvet kartlegge massestrømmer og utrede muligheter
for en bedre utnyttelse av masser og redusere transporten.