Klimasats-prosjekt

Klimavennlig massehåndtering i kommunen

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune skal kartlegge situasjonen og utrede hvordan kommunen kan forvalte massene mer klimavennlig.