Klimasats-prosjekt

Klimavennlig massehåndtering

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Aug 2025
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Arendal kommune skal gjennomføre et forprosjekt om klimavennlig massehåndtering. Kommuneplanen skal revideres, og kommunen ønsker at ny kommuneplan skal legge til rette for at overskuddsmasser håndteres på en klimavennlig måte.