Klimasats-prosjekt

Klimavennlig multifunksjonsbygg i Smartbygda Råde

Fylke: Østfold
Søker: RÅDE KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Råde kommune skal gjennomføre kartlegging av muligheter, klimaeffekter, kostnader og eventuelle andre konsekvenser av ulike klimaløsninger for planlagt multifunksjonsbygg/helsehus i Karlshus.