Klimasats-prosjekt

Ladebekken - Rosenborg etappe 4 del 2

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved separering av eksisterende fellesavløpssystem, samt utskifting av eksisterende vannledninger.