Klimasats-prosjekt

Langgrunna etappe 3 klimatiltak

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 2 372 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Jun 2027
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal dekke merkostnader for klimaløsninger i gjennomføringen av den tredje etappen av vann- og avløpsprosjektet Langgrunna. Midlene skal gå til klimatiltak knyttet til anleggsgjennomføring, massetransport og materialer.