Klimasats-prosjekt

Leasing av Biogasstippbiler

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 024 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2027
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal lease fire tippbiler på biogass som skal brukes i seksjon egenproduksjon anleggsprosjekter.