Klimasats-prosjekt

Ledelse og koordinering av Trøndelag ressursbank

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2026
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal dekke kostnader til prosjektleder i to år for
massehåndterings-initiativet Trøndelag ressursbank, og gjennomføring av møteplassen Trøndelag ressursbankforum to ganger årlig.