Klimasats-prosjekt

Leke- og aktivitetsareal tiltakspakke 3

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal dekke merkostnader knyttet til utslippsfri anleggsdrift
når det skal anlegges leke- og aktivitetsareal på tre ulike steder i Trondheim.